Onze visie en doelstelling

 

Onze visie op autismevriendelijke kinderopvang is kleinschalige opvang met oprechte aandacht voor ieders behoeften en wensen. Een kleine groep van maximaal 8 kinderen in de leeftijd van 4 tot en met 12 jaar. Een relatief grote ruimte, een buitenruimte en ruimte om uit te wijken indien nodig, zoals een binnentuin of de ruime gang die grenst aan het lokaal waar een kind even tot zichzelf kan komen.

 

De doelstelling van BSO ANNA is om kinderen in een ontspannen en veilige omgeving een fijne middag te laten ervaren.

 

Daarnaast zijn er veel ervarings- en leermomenten tijdens de opvang zoals in contact komen met leeftijdsgenoten en gezamenlijk (leren) je vrije tijd in te vullen. Of het kind nu houdt van lekker (samen) buiten spelen, creatief bezig zijn of van bouwen. De kinderen vermaken zich op hun eigen manier en ze kunnen ook deelnemen aan groepsactiviteiten. De specifieke ondersteuning stemmen pedagogisch medewerkers af op datgene wat het kind nodig heeft. Dit kan bijvoorbeeld zijn hulp bij een middagplanning, spelondersteuning of hulp in de omgang met anderen.

 

Ons doel is geslaagd wanneer zowel kinderen als ouders met vertrouwen en plezier bij ons komen.

 

Het juiste pedagogische klimaat is belangrijk voor ieder kind. Dit bieden wij door onder andere met een prikkelarme en kleine groep. Oog voor ieder kind. Controleren of de boodschap of activiteit duidelijk is. Onze kennis blijven ontwikkelen op het gebied van autisme. Duidelijke overdracht.

Vooral voor onze doelgroep is goede afstemming met ouders, school, en andere hulpverleners belangrijk.