Starten op de BSO

 

Inschrijven

Na de inschrijving van uw kind maken wij een afspraak, en nemen wij uitgebreid de tijd om door te nemen en af te stemmen wat uw kind nodig heeft en wat er van ons verwacht wordt. De verwachtingen worden besproken en bekeken of deze haalbaar zijn binnen BSO ANNA. Er wordt per kind en per situatie nauwkeurig gekeken wat er nodig is en wij stemmen onderling goed af met ouders en eventuele andere betrokken hulpverleners.

Wij maken samen een handelingsplan en regelmatig evalueren wij deze. Welke begeleiding kunnen wij nog inzetten, en welke kunnen wij langzaam afbouwen.

 

Wennen op de BSO

Na de intake kan er een wenmoment plaatsvinden. Het kennis maken met het kind vindt plaats als er nog geen andere kinderen zijn.

Het kind mag eerst samen met de ouders komen kijken en op zijn eigen tempo de ruimte ontdekken en kennis maken met de groepsleiding. Het kind mag dan meteen een uurtje blijven als de kinderen komen.

Afhankelijk van de behoefte van het kind en zijn ouders wordt afgesproken hoe het vervolg plaatvind. Sommige kinderen wennen al snel en hoeven dit niet op te bouwen. Andere kinderen hebben meer moeite om te wennen in een nieuwe situatie. Deze kinderen krijgen de tijd om op hun eigen tempo te wennen in overleg met de ouders.

Wij vinden het belangrijk om regelmatig met ouders en/of kind te evalueren. Hiervoor maken we minimaal eens per kwartaal, en vaker indien nodig een afspraak om eventuele vragen of knelpunten door te nemen. Zo blijven de lijntjes kort en de verwachtingen en het handelingsplan actueel.